Millionstøtte fra Kulturminnefondet

Kulturminnefondet har tildelt Fredrikstad Bryggeri kr. 1 266 000,-, som skal benyttes til å starte arbeidet med å tilbakeføre fasadene på bygget til slik det så ut da hjørnesteinsbedriften ble ferdigstilt i 1878. Også Fredrikstad kommune har gitt oss betydelig støtte til prosjektet.

Støtten skal gå til første fase av istandsetting av fasadene på gamle Fredrikstad Bryggeri. Bryggeriet er siden 2016 eid av et aksjeselskap bestående av 19 personer som alle er bosatt i den gamle industribedriftens nærområde.

 

Eierne ønsker å utvikle Fredrikstad Bryggeri til et lokalt signalbygg og samlingssenter for befolkningen i Fredrikstad. Flere av bygningene leies ut som selskapslokaler, og til faste leietakere (bedrifter, organisasjoner og kunstnere). Med et nytt mikrobryggeri på plass i disse dager, er målet at det igjen skal håndbrygges godt øl i Fredrikstad Bryggeri.

 

Søknaden har ifølge Kulturminnefondet klare verdiskapingselementer. Søknaden anbefales av fylkeskonservatoren i Østfold. Fylkeskonservatoren anser at bryggeriet har høy nasjonal og regional verneverdi, og at det er et særlig viktig lokalhistorisk kulturminne med dype røtter i Fredrikstads industrihistorie.

 

Søkerne har knyttet til seg lokale håndverkere med erfaring fra istandsetting av verneverdige bygninger, og samarbeider også med Fagskolen i Østfold, som undersøker byggets tekniske beskaffenhet og videre muligheter. Ved hjelp av dette + en anseelig mengde dugnadstimer er målet er at bygget igjen skal skinne og fortsette å være en viktig møteplass for nærmiljøet og hele byen!

Ragnar Vermedal fra Fredrikstad Bryggeri sammen med Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. Han hadde tatt veien fra kontoret på Røros til Bydalen da tildelingen markert 26. april 2018. Vårt prosjekt er et prosjekt i kategori 1 A - øverste kategori - og det er bare 12 prosjekter i hele Norge i denne kategorien.

FØR:

NÅ:

bilder fra fremdriften i prosjektet:

1/13

Fredrikstad Bryggeri


Besøksadresse: Losjeveien 2, 1604 Fredrikstad

Postadresse: Postboks 851, 1609 Fredrikstad

Tlf: 94 82 99 59

  • White Facebook Icon

Fredrikstad Bryggeri / kontakt@fredrikstadbryggeri.no / Org.nr. 917 526 001

Se noen av våre samarbeidspartnere