top of page

Restaureringsprosjektet

Kulturminnefondet har tildelt Fredrikstad Bryggeri betydelig støtte som benyttes til å tilbakeføre fasadene på bygget til slik det så ut da hjørnesteinsbedriften ble ferdigstilt i 1878. Også Fredrikstad kommune og Østfold og Viken Fylkeskommune har gitt oss betydelig støtte til prosjektet.

De siste årene har vi blant annet jobbet med å tilbakeføre fasaden på bygget til 1878. – Når vi først skal ta vare på bygningen, er det viktig at vi gjør det slik det var den gangen det ble bygget, i stedet for å modernisere det. Det er alt for mange som kjøper gamle bygg, river de og bygger nytt – eller moderniserer de til det ugjenkjennelige, sier en av de 19 eierne, Ragnar Vermedal til Fredrikstad Blad.

Eierne ønsker å utvikle Fredrikstad Bryggeri til et lokalt signalbygg og samlingssenter for befolkningen i Fredrikstad. Flere av bygningene leies ut som selskapslokaler, og til faste leietakere (bedrifter, organisasjoner og kunstnere). Med et nytt mikrobryggeri på plass i disse dager, er målet at det igjen skal håndbrygges godt øl i Fredrikstad Bryggeri.

 

Søknaden har ifølge Kulturminnefondet klare verdiskapingselementer. Søknaden anbefales av fylkeskonservatoren i Østfold. Fylkeskonservatoren anser at bryggeriet har høy nasjonal og regional verneverdi, og at det er et særlig viktig lokalhistorisk kulturminne med dype røtter i Fredrikstads industrihistorie.

 

Søkerne har knyttet til seg lokale håndverkere med erfaring fra istandsetting av verneverdige bygninger, og samarbeider også med Fagskolen i Østfold, som undersøker byggets tekniske beskaffenhet og videre muligheter. Ved hjelp av dette + en anseelig mengde dugnadstimer er målet er at bygget igjen skal skinne og fortsette å være en viktig møteplass for nærmiljøet og hele byen!

Ragnar Vermedal fra Fredrikstad Bryggeri sammen med Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. Han hadde tatt veien fra kontoret på Røros til Bydalen da tildelingen markert 26. april 2018. Vårt prosjekt er et prosjekt i kategori 1 A - øverste kategori - og det er bare 12 prosjekter i hele Norge i denne kategorien.

I september 2020 mottok Fredrikstad bryggeri Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid. 

20200923_184724.jpg

2016

2022

bilder fra fremdriften i prosjektet:

bottom of page