top of page

Fredrikstad Bryggeris historie

Fredrikstad bryggeri ble stiftet i juni 1877 av Carl-Johan Kiønig. Beliggenheten for ølproduksjon var perfekt, med god vanntilførsel fra Bingedammen i nord og åker med bygg i Bydalen i sør. Gjærstammen ble anskaffet ved Carlsbergbryggeriet i København. Ølsorter som pils og bayer ble fremstilt og senere Bjor, Mundgodt og Landsøl.
 
I 1901 startet Fredrikstad bryggeri produksjon av egen kullsyreholdig drikke i form av selters og soda. Fredrikstad Centralbryggeri ble kjøpt opp av Fredrikstad bryggeri i 1928. Mineralvannproduksjonen ble flyttet over til Centralbryggeriet på østsiden av Glomma. Dette ble ingen lang historie. I 1938 ble det laget et hypermoderne mineralvannfabrikk i Dammyr, kun et steinkast fra nåværende Fredrikstad bryggeri.

I tiden fra 1958 til 1961 ble det utført omfattende utbedringer av bryggeriet. Det innebar modernisering av brygghus, nytt ferdiglager utsprengt i fjell, nytt lagerhus for gjæring, nytt fatøltapperi samt montering av ny dampkjele. I 1961, da bryggeriet stod ferdig etter nyinvesteringene, ble mineralfabrikken på Dammyr lagt ned og flyttet tilbake til Fredrikstad bryggeri. Isi Cola, selters og andre merkevarer ble produsert.

I 1969 hadde det blitt billigere å importere malt fra utlandet enn å produsere selv, og dermed ble malteriet på bryggeriet lagt ned. Sekker med malt og humle kom med båt og bil til Fredrikstad fra sør i Europa. Sekker med malt ble senere fraktet med tankbil til moderne siloanlegg i brygghus. På syttitallet gjorde dataalderen sitt inntog. En EDB-maskin, office computer, ble anskaffet og nye, enklere faktureringssystemer ble implementert.

I 1980 ble Brynildsen mineralvannavdeling i Fredrikstad lagt ned og avdelingen ble solgt til Sarpsborg bryggeri. Det medførte at et titalls ansatte kom fra Brynild til Fredrikstad bryggeri. På denne tiden produserte bryggeriet Pepsi og Seven-Up, samt et bredt spekter med forskjellige øltyper som brigg, pils, bayer og finere typer som gulløl.

Samarbeidet med Borg bryggeri begynte på alvor etter at Brynildproduktene havnet i Sarpsborg. Coca-Colaproduktene kom nå til Fredrikstad Bryggeri og i 1987 opphørte kartellavtalen eller monopolsituasjonen mellom byene. Fredrikstad Bryggeri hadde frem til dette salg av Ringnes, Schous, Frydenlund, Heineken og andre populære ølmerker og leverandører. Etter at denne avtalen ble borte forsvant grensene, og Oslobryggeriene ble plutselig å se i Fredrikstads gater.

På 80-tallet hadde bryggeriet ca. 70 ansatte og det ble levert ca. tre millioner liter øl og litt over 1,5 millioner liter mineralvann.

I 1989 ble fusjonen med Borg Bryggeri et faktum og salg og kontor ble etter hvert flyttet opp til Sarpsborg. I 1995 ble brusavdelingen ble lagt ned og transporten ble overført til Sarpsborg. I 1998 ble igjen Borg fusjonert med Hansa Bryggerier i Bergen. Dermed var nedleggelsen i Fredrikstad et faktum. I år 2000 ble øl brygget for siste gang ved Fredrikstad Bryggeri. Siste direktør ved Fredrikstad Bryggeri var Jahn Kiønig, og han ble med på lasset til Borg Bryggeri, hvor han avsluttet sin karriere som teknisk direktør. I alle disse årene har Fredrikstad Bryggeri brygget etter renhetsloven*; vann, malt, humle og gjær.

Bryggeriet i Bydalen driftes i dag av lokale ildsjeler. I eksisterende bygningsmasse er det Gjærhuset selskapslokaler som bærer arven fra bryggeritiden videre. Et mikrobryggeri drives for å holde fortsatt gjæringslukt i ganger og rom. Den eldste bygningen fra 1878 står nå som et monument over storhetstiden.

*Renhetsloven. (2012, 28. juni). I Store norske leksikon. Hentet 13. september 2016 fra https://snl.no/renhetsloven.

bottom of page